جزوه ادبیات تحقیق

جزوه ادبیات تحقیق

تعداد صفحات :20
فرمت فایل :pdf
منبع:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 20000 تومان خرید فایل
پی دی اف : 50000 تومان خرید فایل
هویت سازمانی

هویت سازمانی

تعداد صفحات :7
فرمت فایل :WORD,PDF,RAR
منبع:-
فایل ورد و پی دی اف : 5000 تومان خرید فایل
ویژگی های محیط کار

ویژگی های محیط کار

تعداد صفحات :8
فرمت فایل :WORD,PDF,RAR
منبع:-
فایل ورد و پی دی اف : 5000 تومان خرید فایل
مديريت منابع انساني نوآورانه

مديريت منابع انساني نوآورانه

تعداد صفحات :14
فرمت فایل :WORD,PDF,RAR
منبع:-
فایل ورد و پی دی اف : 5000 تومان خرید فایل
مباني نظري كارتيمي

مباني نظري كارتيمي

تعداد صفحات :23
فرمت فایل :WORD,PDF,RAR
منبع:-
فایل ورد و پی دی اف : 5000 تومان خرید فایل
مبانی نظری مهارتهای مدیریتی مدیران

مبانی نظری مهارتهای مدیریتی مدیران

تعداد صفحات :8
فرمت فایل :WORD,PDF,RAR
منبع:-
فایل ورد و پی دی اف : 5000 تومان خرید فایل
مبانی نظری کارآمدی سازمانی

مبانی نظری کارآمدی سازمانی

تعداد صفحات :16
فرمت فایل :WORD,PDF,RAR
منبع:-
فایل ورد و پی دی اف : 5000 تومان خرید فایل
مبانی نظری فرسودگی شغلی

مبانی نظری فرسودگی شغلی

تعداد صفحات :18
فرمت فایل :WORD,PDF,RAR
منبع:-
فایل ورد و پی دی اف : 5000 تومان خرید فایل
مبانی نظری سکوت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

تعداد صفحات :20
فرمت فایل :WORD,PDF,RAR
منبع:-
فایل ورد و پی دی اف : 5000 تومان خرید فایل
مبانی نظری چابکی

مبانی نظری چابکی

تعداد صفحات :26
فرمت فایل :WORD,PDF,RAR
منبع:-
فایل ورد و پی دی اف : 6000 تومان خرید فایل