پیشگفتار

پیشگفتار همواره باور داشته ایم که هـر فردی می تواند آینده خود و پیرامونش را بسازد، این باور نقشه راه فعالیت مهرکام بوده و خداوند را شاکریم که در این مسیر برخی از بهترین اساتید و مدیران کشور همراهمان بوده اند و همراهی عالمانــه مشتریان مان هدایتگر و مشوق ما در این راه بوده است. در حال حاضر کلینیک

همکاری با ما

  هلدینگ کسب و کار مهرکام  مهرکام جهت تامین کادر تخصصی خود با مصاحبه و گزینش استخدام میکند